Účtovný výkaz

AXE s.r.o. (IČO: 34137173) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2020371408_IR_2009_616_2010_504970.TIF