Účtovný výkaz

AXE s.r.o. (IČO: 34137173) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD201_2020371408_IR_2011_2034174732012.TIF