Účtovný výkaz

AXE s.r.o. (IČO: 34137173) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD201_2020371408_IR_2010_616_2011_513973.TIF